När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi varför vi samlar in data och hur dessa data används.

Information som vi samlar in

Informationen vi samlar in kommer endast att användas i det syfte du anförtrodde oss. Informationen kommer inte att delas till tredje part.

Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda VISRO och våra kunder från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

  • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.
  • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
  • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.