Nyheter

Stora Enso väljer VISRO

I september förra året skrev VISRO en order med Stora Enso om att robotisera deras produktion av karmkomponeter till dörrar och fönster. Installation av dessa KUKA robotar sker under kommande …

Order på EX-klassad robot

I vissa miljöer där vi vill använda robotar ställs högre krav på dem. Ett exempel är sprayning/målning med medel som innehåller brandfarliga lösningsmedel. Dessa applikationer kan medföra att roboten behöver …

VISRO på invigning

VISRO deltog på invigningen av Sandviks 100 miljoners investering. Fantastiskt roligt och glädjande för Sandvik och regionen! http://www.gd.se/naringsliv/smt-inviger-maskin-for-100-miljoner-mitt-i-krisen-det-har-ar-langsiktigt

Universal robots

KUKA i absolut framkant inom Industri 4.0

Intressant artikel om Fords samarbete med KUKA och Industri 4.0.Human Collaboration med robotar används nu fullskaligt inom industrin….när är ert företag redo för att implementera detta? http://www.metal-supply.se/article/view/287465/kuka_i_fokus_nar_ford_robotsatsar?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily#.V62WUfmLQQ8  

Semester

VISRO tar lite semester och är åter v.31. Våren och försommaren har varit väldigt intressant och spännande för VISRO. Det har som vi trodde funnits ett stort intresse för våra …

Robot-Märker-Rör

VISRO levererar till Sandvik

VISRO har fått förmånen att leverera två stycken KUKA robotar till Sandvik Materials Technology. Robotarna skall sköta märkningen av ämnen in en ny högteknologisk produktionslinje. Att montera märkutrustningen på robotar …