VISRO är en regional leverantör av robotar och robotsystem som vill hjälpa producerande företag att öka sin produktivitet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Tillsammans med våra kunders processkunnande och vår långa erfarenhet av att konstruera produktionsanläggningar kan VISRO förverkliga företags visioner om en robotiserad produktion/tillverkning! En robotiserad tillverkning ger er en högre produktivitet tack vare robotens höga tillgänglighet och stora flexibilitet. Repeternoggrannheten hos robotarna säkerställer dessutom en mycket hög och jämn kvalitet på produkterna.

Våra kunder finns i allt från trä- och stålindustrin till livsmedels- och elektronikindustrin.

VISRO kan erbjuda robotar från flera leverantörer som t.ex. KUKA, ABB och Universal Robots.

VISRO är idag systempartner med KUKA Nordic vilka är en världsledande leverantör av robotar.

VISRO AB ingår som en del i teknikkoncernen Järnvågen AB där även bolagen Industriautomation AB, Bergströms Konstruktionsbyrå AB och KOPROMA Engineering AB ingår. Järnvågen AB har idag 45 st anställda på 3 st orter i Gästrikland. Huvudkontoret ligger på Alderholmen i Gävle.